برچسب:

کالاهای صادراتی

18 مطلب

تورم ۱۹۳ درصدی کالاهای صادراتی

افزایش نرخ تورم کالاهای صادراتی

صادرات کشور 10 میلیاردی شد

خودنمایی تورم در تجارت

ضرورت بازنگری در ارزش‌گذاری کالاهای صادراتی

رشد ۱۵.۵ درصدی درآمدهای ارزی غیر نفتی

  1. 1
  2. 2