برچسب:

کالای صادراتی

18 مطلب

کاهش 40 درصدی تجارت کالای ایران و ترکیه

در دوره پرنوسان ارزی قیمت کالاهای صادراتی ایران چقدر افزایش یافت؟

تداوم عرضه نفت خام منوط به تصمیم وزارت نفت

چه اتفاقاتی عراق را شریک اول صادراتی ایران کرد؟

اقتصاد غیرشفاف دلیل عدم بازگشت ارز صادراتی

90 درصد تجارت ایران به تنگه هرمز وابسته است

کالاهای صادراتی در سال گذشته چقدر گران شدند؟