برچسب:

کریستین لاگارد

11 مطلب

اقتصاد جهان در لحظه حساسی قرار گرفته است

آینده بازار نفت روشن نیست

شبح ناامیدی بر فراز جهان عرب

مخالفت لاگارد با نقض پیمان پاریس از سوی ترامپ

جهان از بهبود شرایط اقتصادی بهتر استفاده کند

بررسی روند رشد‌ اقتصاد جهانی، محور نشست مشترک صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی