برچسب:

کسری تجاری

9 مطلب

افزایش 65 درصدی کسری تجاری ترکیه

میزان صادرات ترکیه در سال 2017

کاهش کسری تجاری ترکیه