برچسب: کسری تجاری
9 مطلب

افزایش ۶۵ درصدی کسری تجاری ترکیه

میزان صادرات ترکیه در سال ۲۰۱۷

کاهش کسری تجاری ترکیه