برچسب: کمبود نفت
1 مطلب

آیا عربستان می‌تواند جلوی شوک نفتی بعدی را بگیرد؟