برچسب:

یارانه کرونا

172 مطلب

یارانه کرونا جاماندگان واریز شد؟

معترضان، مشمول یارانه کرونا می‌شوند؟

مرحله دوم یارانه کرونا کی واریز می‌شود؟

امکان اعتراض به واریز نشدن یارانه کرونا هست؟

چرا یارانه 100 هزار تومانی کرونا اشتباه واریز شد؟

آخرین اخبار از یارانه معیشتی کرونا / چرا یارانه 100 هزار تومانی به همه مشمولان نرسید؟

برای اعتراض به یارانه 100 هزار تومانی چه کنیم؟

اطلاعیه جدید درباره یارانه 100 هزار تومانی / «یارانه کرونا برای دهک‌های پایین واریز شد»

روش احتمالی اعتراض به یارانه معیشتی کرونا / تجدیدنظر در مشمولان یارانه 100 هزار تومانی

تعویق اجرای قانون اصلاح چک تا پایان سال

خطا در پرداخت یارانه 100 هزار تومانی / چه کسانی به اشتباه یارانه کرونا گرفتند؟