برچسب: یوآن
19 مطلب

فروش دلارتوسط بانک‌های چین

تضعیف یوآن در بازارهای خارج از چین

ترفندهای روسیه و چین برای پایان وابستگی به دلار

تحریم ایران فرصتی برای فروش نفت ایران با قراردادهای یوآن

بانک‌های مرکزی آسیا به دفاع کلاسیک روی آوردند

تحقیقات چین درباره افت ارزش یوآن

  1. 1
  2. 2