برچسب: دروغ
3 مطلب

دروغگوها چرا دروغ می‌گویند

وقتی رئیستان دروغ می‌گوید

کسب‌وکار، دروغ و خشکسالی: چرا نباید دروغ بگوییم؟