برچسب: سن بازنشستگی
1 مطلب

وعده انتخاباتی علیه بازنشستگان / کاهش سن بازنشستگی چه تاثیری بر اقتصاد دارد؟