برچسب: قانون برندولینی
1 مطلب

قانون برندولینی، چرا برطرف کردن شایعه از ساختن آن بسیار سخت‌تر است؟