برچسب: قانون پرایس
2 مطلب

چگونه فردی موثر شویم؟

قانون پرایس: دلیل نابرابری در اقتصاد چیست؟