برچسب: نظریه مزایده
1 مطلب

نظریه‌ای لایق نوبل اقتصاد: نظریه مزایده چیست و چگونه بر زندگی ما اثر می‌گذارد؟