برچسب: کلان داده
2 مطلب

بیگ دیتا؛ استخدام به سبک قرن 21

کلان‌داده چیست و چه تاثیری در تجارت دارد؟