برچسب: اکونومیست
26 مطلب

۱۰۰ ثانیه با اکونومیست ۹ مارس

۱۰۰ ثانیه با اکونومیست دوم مارس

۱۰۰ ثانیه با اکونومیست بیست‌و‌سوم فوریه

۱۰۰ ثانیه با اکونومیست دوازدهم ژانویه

۱۰۰ ثانیه با اکونومیست پنجم ژانویه

اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۹ (ویدئو)

۱۰۰ ثانیه با اکونومیست بیست و دوم دسامبر

۱۰۰ ثانیه با اکونومیست هشتم دسامبر

۱۰۰ ثانیه با اکونومیست اول دسامبر

  1. 1
  2. 2