برچسب: اکونومیست
32 مطلب

تنش‌های ایران و آمریکا از نگاه اکونومیست (پادکست)

اکونومیست در ۴ می به چه موضوعی پرداخته است؟ (پادکست)

نگرانی‌های نفتی پس از پایان معافیت‌ها به روایت اکونومیست (پادکست)

اکونومیست در شماره جدید خود به چه مسائلی پرداخته است؟ (پادکست)

۱۰۰ ثانیه با اکونومیست ۹ مارس

۱۰۰ ثانیه با اکونومیست دوم مارس

۱۰۰ ثانیه با اکونومیست بیست‌و‌سوم فوریه

۱۰۰ ثانیه با اکونومیست دوازدهم ژانویه

۱۰۰ ثانیه با اکونومیست پنجم ژانویه

اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۹ (ویدئو)

۱۰۰ ثانیه با اکونومیست بیست و دوم دسامبر