برچسب: اکونومیست
36 مطلب

از آسیب‌های اقتصادی برگزیت تا احتمال توافق چین و آمریکا (پادکست)

مقایسه سیاستگذاری‌ها و قانونگذاری‌ها در آمریکا از نگاه اکونومیست (پادکست)

روایت اکونومیست از سلاح‌های اقتصادی آمریکا (پادکست)

دینامیت برگزیت و نابودی قانون اساسی بریتانیا از نگاه اکونومیست (پادکست)

تنش‌های ایران و آمریکا از نگاه اکونومیست (پادکست)

اکونومیست در ۴ می به چه موضوعی پرداخته است؟ (پادکست)

نگرانی‌های نفتی پس از پایان معافیت‌ها به روایت اکونومیست (پادکست)

اکونومیست در شماره جدید خود به چه مسائلی پرداخته است؟ (پادکست)

۱۰۰ ثانیه با اکونومیست ۹ مارس

۱۰۰ ثانیه با اکونومیست دوم مارس

۱۰۰ ثانیه با اکونومیست بیست‌و‌سوم فوریه

۱۰۰ ثانیه با اکونومیست دوازدهم ژانویه