برچسب: اکونومیست
21 مطلب

۱۰۰ ثانیه با اکونومیست دوازدهم ژانویه

۱۰۰ ثانیه با اکونومیست پنجم ژانویه

اقتصاد جهان در سال ۲۰۱۹ (ویدئو)

۱۰۰ ثانیه با اکونومیست بیست و دوم دسامبر

۱۰۰ ثانیه با اکونومیست هشتم دسامبر

۱۰۰ ثانیه با اکونومیست اول دسامبر

  1. 1
  2. 2