برچسب: حسن روحانی
2 مطلب

سخنان اقتصادی روحانی در جمع وزیر و مدیران وزارت راه و شهرسازی (ویدئو)