برچسب: حقوق کارگران
2 مطلب

آخرین جزییات افزایش حداقل دستمزد سال ۹۹ (پادکست)

جزئیات افزایش حقوق کارگران از زبان وزیر کار (ویدیو)