برچسب: فساد
4 مطلب

تخلفات عجیب در بیمه کارگران ساختمانی / وکیل و واردکننده خودرو و آبدارچی مسوولان در لیست بیمه کارگران! (ویدیو)

معادل بودجه کل کشور، یارانه پنهان داریم! (ویدئو)

رانت‌خوار ۶۵۰ میلیون یورویی در حال افزایش سهمش از بازار است