برچسب: پادکست
46 مطلب

عملکرد بازار سهام در چهارشنبه چهارم اردیبهشت (پادکست)

عملکرد بازار سهام در سه‌شنبه سوم اردیبهشت (پادکست)

اکونومیست در شماره جدید خود به چه مسائلی پرداخته است؟ (پادکست)

۱۰۰ ثانیه با اکونومیست دوم مارس

۱۰۰ ثانیه با اکونومیست بیست‌و‌سوم فوریه

کانال ویژه مالی اروپا چیست و چگونه کار می‌کند؟ (پادکست)

۱۰۰ ثانیه با اکونومیست دوازدهم ژانویه

واکاوی رفتار شاخص بورس در آخرین هفته آذر ماه

۱۰۰ ثانیه با اکونومیست هشتم دسامبر