برچسب: یارانه
2 مطلب

یارانه جدید دولت ؛ از حرف تا واقعیت (ویدیو)

معادل بودجه کل کشور، یارانه پنهان داریم! (ویدئو)