گفتگوی تصویری تجارت‌نیوز با بنیانگذار یک استارت‌آپ موفق:

«کشمون» چگونه متولد شد؟/استارت‌آپی که درآمدش 9ماهه 19 برابر شد

علیرضا جعفری

«کشمون» نام استارت‌آپی است که در زمینه عرضه زعفران به مشتری و خدمات مربوط به این حوزه فعالیت موفقی داشته است. به گفته بنیانگذار این استارت‌آپ هرچند درآمد آنها در 9 ماه اخیر 19 برابر رشد داشته اما باز هم به نقطه سر به سری درآمدها و هزینه‌ها نرسیده‌اند. محمد قائم‌پناه در این گفتگوی تصویری با تجارت‌نیوز از چگونگی تولد این استارت‌آپ موفق سخن می‌گوید.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند