محمد مهدی راسخ و محمد پارسا در تجارت‌نیوز :

درب اتاق بازرگانی در خیابان پاستور نیست / چوب تفکرات چپ را خورده‌ایم

۸ اسفند , ۱۳۹۷
میلاد حاتمی

در آستانه برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی تهران محمد مهدی راسخ و محمد پارسا، دو عضو گروه انتخاباتی تشکل‌های کارآفرین با حضور در تجارت‌نیوز به جایگاه اتاق بازرگانی در اقتصاد ایران پرداختند و از ماموریت این تشکل انتخاباتی سخن گفتند.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند