زمان مذاکرات خارجی بخش خصوصی است

۲۵ تیر , ۱۳۹۷
علیرضا جعفری

محمدرضا بهرامن، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در این ویدئوی 100 ثانیه‌ای تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند که بخش خصوصی ایران در مذاکرات خارجی با همتایان خود حضور فعالی داشته باشد. وی معتقد است در دوره پیش‌رو که قرار است تحریم‌ها شدت بگیرد، بخش خصوصی باید به فکر مذاکرات باشد.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند