بایزید مردوخی، اقتصاددان مطرح کرد:

خطای سازمان برنامه در شکست طرح تحول سلامت/بدون برنامه کار نکنیم

علیرضا جعفری

بایزید مردوخی، اقتصاددان در بیان اهمیت برنامه‌ریزی در اقتصاد ایران به عنوان نمونه به طرح تحول سلامت اشاره می‌کند و می‌گوید که سازمان برنامه درباره منبع اعتبار این طرح حتی سوالی را مطرح نکرده که قرار است از کجا این طرح تامین اعتبار شود و به همین دلیل منابع این طرح از مسیر صحیحی تامین نشده است. وی تصریح می‌کند که در اقتصاد بدون برنامه کار نشود.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند