صاحبان خانه‌های خالی کیستند؟

۱۹ مرداد , ۱۳۹۹
میلاد حاتمی

از یک طرف می‌گویند مردم مالک خانه‌های خالی‌اند و از طرف دیگر عده‌ای می‌گویند مالک خانه‌های خالی، بانک‌ها و نهادهای مختلف‌اند. اما کلید خانه‌های خالی دست کیست و آیا در صورت شناسایی مالکان خانه‌های خالی مشکل گرانی مسکن حل می‌شود؟ مرضیه محمودی، دبیر تحریریه تجارت‌نیوز در این ویدئو به این سوال جواب می‌دهد.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند