انسان چگونه در حال نابودی کره زمین است؟

۸ بهمن , ۱۳۹۹
علی اسلامی

به گزارش تجارت‌نیوز، انسان‌ها گونه حاکم بر کره زمین هستند، اما با فعالیت‌های خود تهدیدی برای گونه‌های جانوری دیگر محسوب می‌شوند. در دهه‌های اخیر بیش از یک میلیون گونه گیاهی و جانوری منقرض شده و جان بیش از یک چهارم گونه‌های زیستی توسط انسانها تهدید می‌شوند.
آسیب به محیط‌زیست در نهایت گریبانگیر خود بشر می‌شود چرا که بخش عمده‌ای از اقتصاد جهانی به طبیعت وابسته است.
در این ویدئوی مجمع جهانی اقتصاد ببینید که چگونه انسان در حال نابودی کره‌زمین است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند