تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

اطلاعاتی از آخرین افزایش قیمت‌ها / تورم‌های سه رقمی و کاهش ناچیز تورم برخی اقلام

اطلاعاتی از آخرین افزایش قیمت‌ها / تورم‌های سه رقمی و کاهش ناچیز تورم برخی اقلام

با این که از شدت رشد تورم ماهانه برخی از کالاهای مصرفی در اردیبهشت ماه امسال کاسته شده و حتی تورم نقطه به نقطه این کالاها نسبت به فروردین ماه چندین پله سقوط کرده است، اما همچنان اقتصاد ایران در برخی از کالاها با تورم سه رقمی دست و پنچه نرم می‌کند.

به گزارش تجارت‌نیوز، مرکز آمار ایران در هفته‌ای که سپری شد، گزارشی از شاخص قیمت مصرف‌کننده در اردیبهشت ماه امسال را منتشر کرده است.

تورم کشور در اردیبهشت ماه امسال نسبت به اردیبهشت ماه سال 97 به رقم 52.1 درصد رسیده است.

تورم ماهانه و سالانه نیز در اردیبهشت ماه امسال به ترتیب معادل 1.5 و 34.2 درصد است که نسبت به فروردین ماه امسال از شدت رشد تورم ماهانه کاسته ولی به شدت رشد تورم سالانه افزوده شده است.

در این گزارش تورم نقطه به نقطه برخی از خدمات و کالاهای مصرفی خانوارهای کشور، سه رقمی است، از بین شش کالایی که تورم سه رقمی را در اردیبهشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته به خانوارهای کشور تحمیل کرده است، چهار کالا جزو کالاهای اساسی سبد مصرفی این خانوارها محسوب می‌شود.

به این ترتیب که گروه سبزیجات که شامل انواع سبزی و حبوبات می‌شود با تورم نقطه به نقطه 136.2 درصدی در صدر متورم‌ترین کالاها قرار گرفته است، اما قیمت این گروه مصرفی در ماه قبل نسبت به فروردین ماه با افت قیمتی منفی 10 درصدی مواجه شده است.

در حالی سبزیجات در اردیبهشت ماه بیشترین افت قیمت را نسبت به فروردین ماه متحمل شده که قیمت این گروه مصرفی در فروردین ماه نسبت به اسفند ماه سال گذشته با رشد 30.3 درصدی، متورم‌ترین کالا ماهانه نسبت به دیگر کالاها بود.

میانگین تورم 12 ماهه منتهی به اردیبهشت ماه امسال سبزیجات نیز با رقم 59 درصدی، جزو بالاترین تورم‌‌های سالانه است.

تورم نقطه به نقطه و سالانه گروه مذکور در فروردین ماه امسال نیز به ترتیب معادل 157 و 46.9 درصد بوده، که در تورم نقطه به نقطه پشتاز دیگر کالاها بوده است.

گروه محصولات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر در هر سه شاخص تورمی در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه رشد داشته است.

در حالی که تورم ماهانه این گروه در فروردین ماه امسال معادل 1.8 درصد بوده در اردیبشهت ماه با رشد 2.5 پله‌ای و به رقم 4.3 درصد رسیده است.

در تورم نقطه به نقطه نیز رشد قیمت این گروه محسوس است، تورم نقطه به نقطه اردیبهشت ماه امسال این گروه مصرفی معادل 120.7 درصدی است که در فروردین ماه 113.9 درصد بوده است.

رتبه دومی این گروه در متورم‌ترین کالاهای ماه قبل در شاخص تورم سالانه نیز تکرار شده است، یعنی تورم 12 ماهه منتهی به اردیبهشت ماه امسال محصولات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر با رقم 78.4 درصد، پس از دخانیات در رتبه دوم قرار گرفته است.

این ترتیب در فروردین ماه نیز رعایت شده، یعنی تورم سالانه این گروه در اولین ماه سال جاری معادل 69 درصد بود.

دخانیات، همچنان در حال ثبت ببشترین تورم سالانه

با این که از شدت رشد دو تورم ماهانه و نقطه به نقطه دخانیات در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه کاسته شده، اما تورم سالانه آن در این مقایسه افزایش یافته است.

در حالی که تورم سالانه این گروه در فروردین ماه سال جاری معادل 111 درصد بوده، در اردیبهشت با رشد 7.8 پله‌ای به رقم 118.8 درصد رسیده است که با این نرخ پرچم‌دار متورم‌ترین کالا را در طی 12 ماهه منتهی به اردیبهشت ماه امسال در دست دارد.

اما تورم نقطه به نقطه خانیات با حدود افت چهار پله‌ای نسبت به این شاخص در فروردین ماه به رقم 119.6 درصد رسیده، یعنی تورم نقطه به نقطه آن در فروردین ماه امسال معادل 123.4 درصد بوده است.

دخانیات در تورم ماهانه نیز افت بسیار کمی داشته، یعنی تورم ماهانه این گروه در فروردین ماه امسال معادل 1.4 درصد بوده که در اردیبهشت ماه به رقم 1.3 درصد رسیده است.

قیمت میوه و خشکبار در اردیبهشت ارزان شد

قیمت میوه و خشکبار در اردیبهشت ماه نسبت به ماه قبل از آن افت قابل توجهی داشته، به این ترتیب که خانوارهای ایرانی برای مصرف این گروه مصرفی در فروردین ماه متحمل گرانی 20.8 درصدی نسبت به اسفند ماه سال 97 بوده‌اند.

اما از شدت رشد قیمتی این کالا در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین بسیار کم شده، به نحوی که قیمت این کالاها در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه 0.4 درصد رشد داشته است.

اما تورم نقطه به نقطه و سالانه این گروه در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه رشد داشته است.

تورم نقطه به نقطه این گروه در فروردین ماه معادل 111.6 درصد بوده که در اردیبهشت ماه به رقم 112.6 درصد رسیده است.

تورم 12 ماهه منتهی به فروردین ماه امسال میوه و خشکبار معادل 64.4 درصد بوده که در اردیبهشت ماه با حدود 10 پله افزایش به رقم 74.6 درصد رسیده است.

آرامش در بازار انواع گوشت

گروه گوشت و قرمز و سفید نیز جزو آخرین کالاهایی هستند که تورم نقطه به نقطه آنها سه رقمی است.

تورم ماهانه این گروه در اردیبهشت ماه منفی و در تورم نقطه به نقطه نیز افت چند پله‌ای داشته‌اند.

قیمت مجموعه گروه گوشت قرمز، سفید و فرآورده‌های آن در ادیبهشت ماه امسال نسبت به فروردین ماه امسال معادل 5.3 درصد افت داشته، این در حالی است که تورم ماهانه این گروه مصرفی در فروردین ماه چهار درصد بوده است.

همچنین این کالاها در اردیبهشت ماه امسال نسبت به مدت مشابه سال 97 تورم 101.5 درصد را متحمل شده است، اما مقایسه این دو شاخص در دو ماهه ابتدایی سال جاری نشان می‌دهد، این گروه مصرفی در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه افت بیش از 15 پله‌ای داشته، یعنی تورم نقطه به نقطه آنها در فروردین ماه معادل 116 درصد بوده است.

برخلاف افت شاخص‌ها تورم ماهانه و نقطه به نقطه انواع گوشت در اردیبهشت ماه امسال نسبت به فروردین ماه امسال، تورم سالانه این گروه مصرفی در ماه دوم نسبت به ماه اول رشد حدود هفت پله‌ای داشته است.

در حالی تورم 12 ماهه منتهی به اردیبهشت ماه امسال انواع گوشت 63.9 درصد است که این شاخص در فروردین ماه معادل 57 درصد بوده است.

تورم نقطه به نقطه برخی از کالاها در اردیبهشت ماه سال 98 سه رقمی است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند