تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

آمارهای مرکز آمار ایران پولی شد

آمارهای مرکز آمار ایران پولی شد

مرکز آمار ایران که تا پیش از این آمارهای اقتصادی را در دسترس همگان قرار می‌داد، ازین پس برای آمارهایی که منتشر می‌کند پول دریافت می‌کند.

به گزارش تجارت‌نیوز، مرکز آمار ایران برای آمارهای اقتصادی خود نرخ تعیین کرده است.

در حالی که تا پیش از آن هر کسی می‌توانست به جزئیات آمارهای اقتصادی که مرکز آمار ایران منتشر می‌کرد دسترسی پیدا کند، اما این مرکز در اقدامی دسترسی به جزئیات آمار را پولی کرده است.

برای نمونه اگر کسی بخواهد جزئیات آمار بیکاری را بداند باید سه هزار و 240 تومان پرداخت کند تا این اطلاعات را داشته باشد.

مرکز آمار برای آمارهایی که منتشر می‌کند پول می‌گیرد.
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند