تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

آنالیز وضعیت صنعت بیمه / کدام شرکت‌های بیمه متحمل زیان شدند؟

آنالیز وضعیت صنعت بیمه / کدام شرکت‌های بیمه متحمل زیان شدند؟

خسارت‌های پرداختی توسط شرکت‌های بیمه در سال ۱۳۹۷ در مقایسه با سال ۱۳۹۶ معادل ۳۲ درصد افزایش پیدا کرده که در میان شرکت‌های بیمه، خسارت‌های پرداختی دو شرکت بیش از میزان بیمه تولیدی بوده و از این محل متحمل زیان شدند.

خسارت‌های پرداختی توسط شرکت‌های بیمه در سال ۱۳۹۷ در مقایسه با سال ۱۳۹۶ معادل ۳۲ درصد افزایش پیدا کرده، کدام یک از شرکت‌های بیمه از محل خسارت‌های پرداختی متحمل ضرر و زیان شدند؟

به گزارش تجارت‌نیوز، طبق آمارهای منتشره از سوی بیمه مرکزی ایران در سال ۱۳۹۷ حق بیمه تولیدی در صنعت بیمه بیش از ۴۵ هزار میلیارد تومان و خسارت پرداختی توسط شرکت‌های بیمه نیز بیش از ۲۸ هزار میلیارد بوده است.

در میان ۳۰ شرکت بیمه‌ای کشور، بیشترین حق بیمه تولیدی و خسارت پرداختی در سال گذشته از سوی شرکت بیمه ایران صورت گرفته است.

در میان شرکت‌های بیمه، خسارت‌های پرداختی دو شرکت بیش از میزان بیمه تولیدی بوده و از این محل متحمل زیان شدند.

دو شرکت بیمه‌ای ملت و کارآفرین در سال ۱۳۹۷ متحمل زیان شدند.

میزان خسارت‌های پرداختی شرکت بیمه‌ ملت چهار هزار میلیارد تومان بیشتر از میزان بیمه ایجاد شده‌ بود و از این محل متحمل زیان شد.

همچنین شرکت بیمه کارآفرین نیز در دوره مذکور متحمل زیان شش هزار میلیارد تومانی شد.

از سوی دیگر شرکت بیمه ایران نیز از محل بیشترین سود را در سال گذشته داشته است.

میزان خسارت‌های پرداختی شرکت بیمه ایران پنج هزار و ۲۰۹ میلیارد تومان کمتر از میزان بیمه ایجاد شده‌ بود و از این محل سود کسب کرده است.

شرکت بیمه پاسارگاد و آسیا در رتبه‌های بعدی قرار دارد که هرکدام به ترتیب ۱٫۵ و ۱٫۴ هزار میلیارد تومان از این محل سود کسب کرده‌اند.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند