تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

اخبار مهم کدال برای سهامداران / رشد ۲۰۰ درصدی سود شغدیر

اخبار مهم کدال برای سهامداران / رشد ۲۰۰ درصدی سود شغدیر

اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای دوره ۶ ماهه برخی از شرکت‌های بورسی در سایت کدال منتشر شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای دوره ۶ ماهه برخی از شرکت‌های بورسی در سایت کدال منتشر شد. بر این اساس نمادهای شغدیر، وتعاون، خوساز و کیمیاتک صورت‌های مالی ۶ ماهه خود را منتشر کردند.

شرکت پتروشیمی غدیر با نماد شغدیر اطلاعات و صورت‌های مالی میان‌دوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۰ خود را منتشر کرد

این شرکت در این مدت به ازای هر سهم ۶۸۲ تومان سود محقق کرده است، این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۰۸ درصد افزایش داشته است.

شغدیر با سرمایه ثبت شده هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ بیش از ۸۸۶ میلیارد تومان سود محقق کرده است.

شرکت بیمه تعاون با نماد وتعاون نیز در همین در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰ به ازای هر سهم ۲۲ ریال سود محقق کرده است. این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل تغییری نکرده است.

وتعاون با سرمایه ثبت شده هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ حدود ۳۳ میلیارد تومان سود محقق کرده است.

شرکت صنعتی محورسازان ایران خودرو با نماد خوساز نیز در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰ به ازای هر سهم ۱٫۹ تومان سود محقق کرده است. این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۸ درصد رشد است.

خوساز با سرمایه ثبت شده هزار و ۱۱۹ میلیارد تومان طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ بیش از دو میلیارد تومان سود محقق کرده است.

شرکت دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک نیز با نماد کیمیاتک در دوره ۶ ماهه منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۰ ضمن ثبت افزایش سرمایه ۲۰۰ درصدی و با لحاظ سرمایه جدید به ازای هر سهم ۱۳۵ تومان سود محقق کرده است.

کیمیاتک با سرمایه ثبت شده هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان طی عملکرد ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ بیش از ۲۰۳ میلیارد تومان سود محقق کرده است.

مهمترین اخبار بازار سهام را در صفحه بورس تجارت‌نیوز بخوانید.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند