توسط بانک مرکزی انجام شد:

ارسال سومین فهرست صادرکنندگان متخلف به قوه قضائیه

ارسال سومین فهرست صادرکنندگان متخلف به قوه قضائیه

بانک مرکزی اعلام کرد: اسامی ۱۰۳۳ صادرکننده که مانده تعهد آنها جمعا به مبلغ ۴.۹ میلیارد یورو است، برای قوه قضائیه ارسال شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، سومین فهرست مشخصات صادرکنندگانی که صادرات آنها بیش از یک میلیون یورو بوده و بخش عمده تکلیف خود در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات را در مهلت مقرر قانونی و به روش‌های اعلامی بانک مرکزی به چرخه اقتصاد برنگردانده‌اند، به قوه قضائیه ارسال شد.

طبق این فهرست، اسامی ۱۰۳۳ صادرکننده که مانده تعهد آنها جمعا به مبلغ 4.9 میلیارد یورو است، برای قوه محترم قضائیه ارسال شده تا طبق مقررات قانونی و از جمله مصوبه شورای‌ عالی هماهنگی اقتصادی با متخلفین برخورد لازم صورت گیرد.

گفتنی است، این سومین فهرست ارسالی از سوی بانک مرکزی به قوه قضائیه است و مجموع مبلغ دو فهرست قبلی، 6.8 میلیارد یورو بوده است.

 

منبع: روابط عمومی بانک مرکزی

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند