اعزام و پذیرش بیش از ۱۲۴ هزار مسافر از ۶ فرودگاه بزرگ کشور

اعزام و پذیرش بیش از ۱۲۴ هزار مسافر از ۶ فرودگاه بزرگ کشور

شانزدهمین روز از پروازهای نوروزی با اعزام و پذیرش بیش از ۱۲۴ هزار مسافر در ۶ فرودگاه بزرگ کشور همراه بود.

در ۱۰ فروردین ۱۳۹۷ به عنوان شانزدهمین روز از پروازهای نوروزی، فرودگاه مهرآباد با ۳۳۰ فروند نشست و برخاست و تعداد ۳۹۹۳۰ اعزام و پذیرش مسافر در صدر فرودگاه‌های ایران قرار گرفت.

به گزارش تجارت‌نیوز، همچنین فرودگاه امام خمینی (ره) با ۲۳۰ فروند نشست و برخاست و ۳۶۴۲۰ اعزام و پذیرش مسافر، فرودگاه مشهد با ۱۷۹ فروند نشست و برخاست و ۲۵۳۹۷ اعزام و پذیرش مسافر، فرودگاه شیراز با ۹۸ فروند نشست و برخاست و ۱۰۸۸۰ اعزام و پذیرش مسافر، فرودگاه اصفهان با ۶۲ فروند نشست و برخاست و ۶۶۱۸ اعزام و پذیرش مسافر و فرودگاه اهواز با ۵۰ فروند نشست و برخاست و ۵۴۴۵ اعزام و پذیرش مسافر در پروازهای داخلی و خارجی بخش عمده‌ای از پروازهای نوروزی را انجام داده‌اند.

در این روز در مجموع ۹۴۹ فروند نشست و برخاست و ۱۲۴ هزار و ششصد و نود اعزام و پذیرش مسافر در این فرودگاه‌ها انجام شده است.

 

منبع: مهر

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند