اکسکوینو
بررسی گزارش عملکرد آبان ماه سایپا

سایپا همچنان در مسیر کاهش درآمدها / افت 7 درصدی فروش خساپا در آبان

تجارت نیوز

مجموع فروش این شرکت خودروساز با افتی هفت درصدی، از یک هزار و 697 میلیارد تومان در پایان مهر ماه، به یک هزار و 573 میلیارد تومان در انتهای آبان ماه رسید.

به گزارش تجارت‌نیوز ، شرکت خودروسازی سایپا در آبان ماه نیز همچون مهر ماه، با افت فروش مواجه شد.

مجموع فروش این شرکت خودروساز با افتی هفت درصدی، از یک هزار و 697 میلیارد تومان در پایان مهر ماه، به یک هزار و 573 میلیارد تومان در انتهای آبان ماه رسید.

این شرکت در آبان ماه تغییر چندانی در تولید و فروش خودروی پراید نداشت؛ به طوری که میزان تولید این دستگاه خودرو با رشد 3.3 درصدی و فروش آن نیز با رشد 0.5 درصدی مواجه شد. میزان ریالی فروش این خودرو هم تنها 0.1 درصد رشد کرد.

خساپا در آبان ماه با وجود افزایش 13.8 درصدی تولید نسبت به ماه گذشته، با افت 5.7 درصدی مقدار فروش مواجه شد. در همین راستا فروش ریالی خودروی تیبای شرکت سایپا در آبان ماه با افتی 8.3 درصدی نسبت به مهر ماه، از 760 میلیارد تومان به 697 میلیارد تومان رسید.

سایپا در سایر گروه‌های تولیدی خود در آبان ماه نیز تقریبا با افت فروش مواجه شد و روند کاهشی خود را حفظ کرد.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند