تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

افزایش چشم‌گیر پرداخت وام‌های بانکی در فروردین ماه

افزایش چشم‌گیر پرداخت وام‌های بانکی در فروردین ماه

بخش‌های مختلف اقتصادی در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 33 درصد بیشتر از شبکه بانکی کشور وام گرفته‌اند، 34 هزار میلیارد تومان پول یک ماهه از سوی نظام بانکی به سمت بنگاه‌های اقتصادی منتقل شده است.

به گزارش تجارت‌نیوز، در فروردین ماه امسل به بخش‌های اقتصادی 118 هزار و 650 فقره وام به مبلغ 34 هزار میلیارد تومان پرداخت شده که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل 8.4 هزار میلیارد تومان بیشتر بوده؛ یعنی 32.9 درصد افزایش یافته است.

در بین بخش‌های مختلف اقتصادی، بیشترین تسهیلات هم از نظر تعداد و هم از نظر ارزش به بخش خدمات تعلق گرفته است، این بخش بیش از 110 هزار فقره وام به ارزش بیش از 15 هزار میلیارد تومان وام گرفته است.

بعد از بخش متفرقه؛ کمترین وام تعلق گرفته در بخش‌های مختلف اقتصادی از نظر ارزش به بخش کشاورزی داده شده که معادل 941 میلیارد تومان (معادل 20 هزار و 113 فقره) است، و کمترین از نظر تعداد نیز با هفت هزار و 177 فقره (معادل بیش از 10.5 هزار میلیارد تومان) به بخش صنعت و معدن پرداخت شده است.

به بخش مسکن و ساختمان 20 هزار و 723 فقره به ارزش بیش از دو هزار میلیارد تومان وام پرداخت شده است.

وام‌های پرداخت شده در بخش بازرگانی از نظر تعداد معادل 29 هزار و 750 فقره و از نظر ارزش معادل 4.8 هزار میلیارد تومان است.

در بخش متفرقه نیز 72 عدد وام به 10 میلیارد تومان تسهیلات داده شده است.

66.4 درصد کل تسهیلات پرداختی معادل 22.7 هزار میلیارد تومان از کل وام‌های پرداخت شده فروردین ماه امسال با هدف سرمایه در گردش بوده است.

تسهیلات پرداخت شده این بخش نسبت به مدت مشابه سال گذشته 29.3 درصد بیشتر شده است.

38.5 درصد از کل منابع تخصیص داده شده با هدف تامین سرمایه در گردش، به بخش صنعت و معدن تعلق گرفته است که معادل 8.7 هزار میلیارد تومان بوده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند