گفت‌وگوی تجارت‌نیوز با مدیر مالی بانک ملت:

وبملت در انتظار دریافت مجوز 2 افزایش سرمایه تا پایان سال

وبملت در انتظار دریافت مجوز 2 افزایش سرمایه تا پایان سال

بانک ملت از اقدام برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی خبر داده و همچنین قصد دارد افزایش سرمایه دیگری را نیز از محل جریان نقدینگی حاصل از دریافت غرامت انجام دهد.

به گزارش تجارت‌نیوز ، بانک ملت گزارش‌های اخیر خود، از اقدام برای افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها خبر داده است. همچنین پس از دریافت غرامت از دولت انگلستان نیز قصد دارد افزایش سرمایه دیگری را نیز از محل جریان نقدینگی حاصل شده انجام دهد.

در این راستا، سید کاظم چاوشی، مدیر مالی بانک ملت در خصوص ابعاد این افزایش سرمایه به تجارت‌نیوز می‌گوید: «افزایش سرمایه 160 درصدی ما در دست اقدام بوده و در همین راستا مقدمات و گزارش‌های آن نیز آماده شده است.»

وی در ادامه تصریح کرد: «در این مقطع در پی گرفتن مجوزهای آن هستیم و محل آن از مسیر تجدید ارزیابی دارایی‌ها صورت می‌گیرد.»

چاوشی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه آیا وبملت قصد دارد هم از اندوخته افزایش سرمایه را انجام دهد و هم تجدید ارزیابی دارایی‌ها، عنوان کرد: «بله در پی انجام افزایش سرمایه از این دو محل هستیم؛ افزایش سرمایه از محل اندوخته، از تسعیر ارز غرامت دریافت شده خواهد بود و دیگری نیز از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها است.»

وی تصریح کرد: «از آخرین باری که وبملت دارایی‌های ثابت عرصه را تجدید ارزیابی کردیم، 9 سال می‌گذرد. بنابراین انتظار داریم ارزیابی خوبی را از این محل شناسایی کنیم.»

چاوشی عنوان کرد: «طبق قانون اگر تا پایان سال جاری این افزایش سرمایه را انجام دهیم، معاف از پرداخت مالیات هستیم، بنابراین تمام تلاش بانک بر این است که بتوانیم از این مزیت قاونی برخوردار شویم و تا پایان سال افزایش سرمایه را انجام دهیم.»

مدیر مالی وبملت در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها در شرکت اصلی ایجاد خواهد شد یا اینکه کلیه شرکت‌های زیرمجموعه را نیز در برخواهد گرفت؟ گفت: «این افزایش سرمایه فقط مختص به شرکت اصلی است؛ برخی از بانک‌هایی که مشمول ماده 141 بودند، همه شرکت‌های زیرمجموعه خود را تجدید ارزیابی کردند، اما بانک ملت درحال حاضر قصد چنین کاری را ندارد و صرفا می‌خواهد شرکت اصلی را ارزیابی کند.»

چاوشی در پایان خاطرنشان کرد:«اما با این حال مقرر شد که در خصوص شرکت‌های زیرمجموعه نیز گزارش‌های دقیقی آماده شود که اگر از ارزش به خصوصی برخوردار بود، این افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها هم برای آنها انجام خواهد شد.»

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند