تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

۴ نماد در انتظار تایید افزایش سرمایه

۴ نماد در انتظار تایید افزایش سرمایه

بر اساس گزارش‌های منتشر شده در سامانه کُدال، نمادهای گپارس، گتوشا، قهمک و لکما در انتظار تایید افزایش سرمایه از نظر سازمان بورس و اوراق بهادار است.

به گزارش تجارت‌نیوز، افزایش سرمایه شرکت‌های کارخانجات مخابراتی ایران، قند هکمتان، توسعه بین‌المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز و شرکت مجتمع‌های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس به تایید حسابرس رسید و منتظر موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق‌العاده است.

نماد گپارس، افزایش سرمایه از هزار و ۵۳۰ میلیارد به مبلغ ۱۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان تایید شده از نظر حسابرس دارد.

افزایش سرمایه شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز از نظر حسابرس بلامانع است. مبلغ افزایش سرمایه از مبلغ ۱۴۸ میلیارد تومان به مبلغ ۷۴۲ میلیارد تومان است.

شرکت قند هکمتان (نماد قهکمت) افزایش سرمایه از مبلغ ۴۱ میلیارد به مبلغ ۳۰۷ میلیارد تومان در انتظار تایید سازمان دارد.

نماد لکما، شرکت کارخانجات مخابراتی ایران افزایش سرمایه از مبلغ ۳۲۳ میلیارد به مبلغ یک هزار و ۲۶۴ میلیارد تومان تایید شده دارد.

بدیهی است انجام افزایش سرمایه‌های یادشده منوط به موافقت سازمان بورس و اوراق بهادار و تصویب مجمع عمومی فوق العاده دارد.

اخرین اخبار بازار سهام را در صفحه بورس تجارت‌نیوز دنبال کنید کنید.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند