یک اقتصاددان مطرح کرد:

انتشار اوراق بهتر از چاپ پول است

انتشار اوراق بهتر از چاپ پول است

یک اقتصاددان می‌گوید انتشار اوراق ابزاری است که دولت برای تامین مالی پروژه‌های عمرانی در بودجه ۱۳۹۷پیش‌بینی کرده است و به نظر من در شرایط کنونی این ابزار بهتر از شیوه‌هایی مانند چاپ پول است.

کمیل طیبی درباره مسائل مربوط به انتشار اوراق و این انتقاد که دولت در بودجه ۱۳۹۷ نباید برای خود تعهدات جدید ایجاد می‌کرد، گفت: انتشار اوراق به عنوان ابزاری برای تامین مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد و در بودجه ۱۳۹۷ نیز برخی هزینه‌ها که درباره پروژه‌های عمرانی مدنظر قرار گرفته شده، از طریق انتشار اوراق تامین مالی خواهد شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، طیبی افزود: دولت برای اینکه بتواند از این ابزار به خوبی استفاده کند باید اعتماد ایجاد کند تا برنامه انتشار اوراق و تامین مالی با موفقیت انجام شود.

وی ادامه داد: ضمن اینکه باید هم‌راستا با سیاستگذاری‌های اقتصادی هم باشد یعنی دولت هم‌راستا با تامین مالی که مد نظر قرار داده، به موضوع انبساط هم توجه کند.

این اقتصاددان در پاسخ به این انتقاد که گفته می‌شود دولت برای خود بدهی و تعهد ایجاد کرده، گفت: به نظر من اکنون دولت به تامین مالی پروژه‌های عمرانی نیاز دارد و بهترین ابزاری که در اختیار دارد، همین انتشار اوراق است وگرنه چه راه دیگری پیش پای دولت قرار دارد که هزینه‌هایی را به مردم تحمیل نکند. راه دیگر انتشار پول است که راه پرهزینه و تورم‌زاست.

وی تاکید کرد: البته ضمن اینکه تاکید می‌کنم استفاده از اوراق در شرایط کنونی برای تامین مالی گزینه خوبی است، ولی این موضوع هم باید در نظر داشت که نحوه مدیریت دولت بسیار مهم است.

طیبی گفت: اگر نگاهی به وضعیت انتشار اوراق در گذشته بیندازیم می‌بینیم که دولت در برخی موارد موفق بوده و برخی موارد خیر. اکنون باید در نقاط قوت گذشته تاکید کرده و اشتباهات را تکرار نکند.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان، اضافه کرد: به طور کلی معتقدم با توجه به رشد اقتصادی که در دو سال گذشته تجربه کرده‌ایم و اکنون در حال فاصله گرفتن از آستانه رکود هستیم، انتشار اوراق سیاستگذاری مناسبی است.

وی گفت: ولی با این‌حال دولت باید برایش شخص تعیین کند و در محل مصرف آن نیز دقت به خرج دهد چرا که به هر حال اوراق تعهدی است که دولت در آینده باید آن را بپردازد و بهتر است صرف اموری شود که اکنون به آن نیازمندیم.

این اقتصاددان با بیان اینکه در انتشار اوراق ظرفیتی وجود دارد که بخش‌خصوصی نیز می‌تواند از آن استفاده کند، گفت: انتشار اوراق در اقتصاد ایران می‌تواند مورد استفاده بخش‌خصوصی هم قرار گیرد به نحوی که با ضمانت مقام پولی و بانک مرکزی بتوانند بسته به میزان سرمایه‌گذاری خود اقدام به استفاده از این ابزار برای تامین مالی کنند.

وی افزود: به هر حال با ایجاد بازار بدهی ریسکی دارد که دولت آن را پذیرفته و بخش‌خصوصی نیز آن را خواهد پذیرفت و نمی‌توان گفت که ریسک انتشار اوراق از سایر شیوه‌های تامین مالی بیشتر است.

طیبی با تاکید بر اینکه باید برآوردهای لازم صورت بگیرد تا سقف مناسب برای انتشار اوراق تعیین شود، گفت: متناسب با ویژگی‌ها و شرایط اقتصاد کشور و همچنین رشد اقتصادی باید برای انتشار اوراق، سقف مناسب تعیین شده و متناسب با افزایش ظرفیت‌های اقتصادی انتشار اوراق هم رشد پیدا کند.

عضو هیات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان ادامه داد: به هر صورت همان طور که گفتم اوراق ابزاری است که دولت به کار گرفته و در بودجه ۱۳۹۷ نیز می‌بینیم که ملزومات آن در نظر گرفته شده است تا دولت بتواند از ظرفیت‌های نیمه‌کاره‌ای که در اقتصاد وجود دارد، به وسیله فروش اوراق استفاده کند.

وی افزود: با این حال انتظار مدیریت صحیح و بهینه وجود دارد و اینکه دولت در موارد کارشناسی شده منابع حاصل از فروش اوراق را به کار ببندد.

 

منبع: ایسنا

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند