تجارت‌نیوز گزارش می‌دهد:

بانک با دریافت مدرک پول جابه‌جا می‌کند

بانک با دریافت مدرک پول جابه‌جا می‌کند

بانک مرکزی در بخشنامه‌ای اعلام کرده برای انتقال پول ۲۰۰ میلیون تومان از حساب شخصی باید اسناد معامله‌ای ارائه شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، بر اساس مصوبه بانک مرکزی افراد حقیقی و حقوقی برای انتقال وجه بیش از ۲۰۰ میلیون تومان باید اسناد و مدارک معامله ارائه کنند.

دریافت مدرک برای برای نقل و انتقال پول بیش از ۲۰۰ میلیون تومان در جهت اجرای قانون مبارزه با پولشویی و الزامات اجرای مصوبات و استانداردهای مرتبط با FATF و امثال این موارد اجرایی شده است.

همچنین نوشتن علت معامله، انتقال پول و توضیح در کنار کلمه بابت… در فرم انتقال وجه آمده است. باید مدرک معامله به بانک ارائه شود.

افراد حقیقی نیز که حساب بانک تجاری دارند، می‌توانند با دریافت شناسه اقتصادی و اتصال حساب بانکی خود از این قانون مستثنی هستند.

در بخشنامه بانک مرکزی آمده است: «در اجرای تکالیف مقرر در جز۳ بند ح تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۸ به منظور افزایش شفافیت تراکنش‌های بانکی و مبارزه با پولشویی و جلوگیری از فرار مالیاتی، بانک مرکزی موظف است با تصویب شورای پول و اعتبار برای شفافیت در تراکنش‌های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح فعالیت اشخاص حقیقی از نظر عملکرد مالی حد آستانه‌ای را تعیین نماید و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی و سایر ابزارهای پرداخت مشروط به درج بابت و در صورت نیاز به ارائه اسناد مثبته کند.»

انتقال وجه تنها با اسناد معتبر

پاسخگوی تلفنی بانک مسکن به تجارت‌نیوز می‌گوید: بر اساس مصوبه بانک مرکزی برای انتقال پول بیش از ۲۰۰ میلیون تومان باید اسناد معامله‌ ارائه شود. برای مثال پیش فاکتور خرید طلا و خانه.

برخی از مشتریان بانک‌ها نسبت به این موضوع اعتراض دارند. یک مشتری بانکی به تجارت‌نیوز می‌گوید: با تورم امروز ۲۰۰ میلیون تومان پولی نیست، شاید من بخواهم ۲۰۰ میلیون را در خانه‌ام نگهداری کنم. چرا باید برای یک کاری بانکی معمول اسناد معامله ارائه دهم؟ این کار بانک‌ها به کسب و کار ما آسیب میزند.

دیگر مخاطبان نیز می‌گویند که برای مبلغ کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان نیز بانک علت جابه‌جایی را می‌پذیرد. یکی از مشتریان بانک آینده در این خصوص به تجارت‌نیوز گفت: برای انتقال پول رهن بانک متصدی بانک علت جابه‌جایی را پرسید.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند