بازدید حسن روحانی از منطقه یک آزادراه تهران_شمال (گزارش تصویری)

تجارت نیوز

در این گزارش تصویری بازدید حسن روحانی ریاست جمهوری از منطقه یک آزادراه تهران_شمال را مشاهده می‌کنید.

در این گزارش تصویری بازدید حسن روحانی ریاست جمهوری از منطقه یک آزادراه تهران_شمال را مشاهده می‌کنید.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری

1 82

2 50

3 26

4 20

5 14

6 20

7 15

8 14

9 14

10 15

11 15

12 11

13 12

14 9

15 5

16 4

17 2

18 2

 

20 1

21

22 1

23 2

24 1

25

26

27

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند