اکسکوینو

بازگشت ایران به لیست سیاه FATF

FATF

گروه ویژه اقدام مالی، دقایقی پیش در آخرین روز از جلسه شش روزه FATF اعلام کرد، با توجه به اینکه ایران به کنوانسیون پالرمو و مبارزه با تامین مالی تروریسم نپیوسته، این کشور را در لیست سیاه قرار می‌دهد.

با پایان آخرین روز از اجلاس شش‌روزه FATF، گروه ویژه اقدام مالی در جلسه امروز خود اعلام کرد، با توجه به اینکه ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم نپیوسته، این کشور را در لیست سیاه قرار می‌دهد.

به گزارش تجارت‌نیوز به نقل از رویترز، سه سال است که گروه ویژه اقدام مالی به ایران برای پیوستن به این کنوانسیون‌ها فرصت داده است.

این سازمان به همه کشورها توصیه کرده است، به اجرای کامل اقدامات احتیاطی در ارتباط با ایران بازگردند.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند