گران‌فروشی خدمات در برخی کافی‌نت‌ها

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با بیان اینکه نرخ خدمات کافی‌نت‌ها هرسال مصوب و ابلاغ می‌شود، گفت: علیرغم بازرسی‌های دوره‌ای، به دلیل کافی نبودن تعداد بازرس‌ها، برخی کافی‌نت‌دارها از نرخ‌های مصوب تخطی می‌کنند.مهدی میرمهدی با اشاره به تفاوت نرخ‌‌ خدمات در برخی کافی‌نت‌ها، گفت: نرخ خدمات کافی‌نت‌ها هرساله مشخص و ابلاغ می‌شود و کافی‌نت‌داران موظف

cafe-net.jpgرئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران با بیان اینکه نرخ خدمات کافی‌نت‌ها هرسال مصوب و ابلاغ می‌شود، گفت: علیرغم بازرسی‌های دوره‌ای، به دلیل کافی نبودن تعداد بازرس‌ها، برخی کافی‌نت‌دارها از نرخ‌های مصوب تخطی می‌کنند.
مهدی میرمهدی با اشاره به تفاوت نرخ‌‌ خدمات در برخی کافی‌نت‌ها، گفت: نرخ خدمات کافی‌نت‌ها هرساله مشخص و ابلاغ می‌شود و کافی‌نت‌داران موظف هستند این نرخ‌نامه را در معرض دید مراجعه کنندگان قرار دهند.

رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران گفت: به این ترتیب برای هر خدمت قبلی یا تازه‌ای که توسط کافی‌نت‌ها ارائه می‌شود تعرفه مصوب وجود دارد و برای مثال نرخ اظهارنامه مالیاتی برای افراد حقوقی 20 هزار تومان و برای افراد حقیقی 15 هزار تومان و نرخ خدمت جدید سرشماری نفوس و مسکن 3 هزار تومان است.

به گفته، برای اطمینان از اعمال نرخ‌های مصوب بازرسان اتحادیه به صورت دوره‌ای از کافی‌نت‌ها بازرسی می‌کنند اما به دلیل کافی نبودن تعداد بازرس‌ها، عده‌ای از کافی‌نت دارها از نرخ‌ها خارج می‌شوند و تخطی می‌کنند.

به گزارش فارس، میرمهدی تاکید کرد: به این وسیله اعلام می‌کنم اگر مراجعه کننده‌ای در کافی نت اقدام به ثبت نام کرد و مبلغ بیشتری از او دریافت شد می‌تواند به اتحادیه شکایت کند و بدون پرداخت مبلغی، اضافه دریافت خود را پس بگیرد.

به گزارش فارس، نرخ خدمات کافی‌نت ها به شرح زیر است:

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند