بررسی طرح توسعه پارس شمالی در کمیته مشاورین مدیریت مخازن نفت

بررسی طرح توسعه پارس شمالی در کمیته مشاورین مدیریت مخازن نفت

طرح توسعه مخازن کنگان و دالان میدان گازی پارس شمالی در جلسه اخیر کمیته مشاورین مدیریت مخازن شرکت ملی نفت ایران بررسی شد.

یکصدوپنجاه‌و‌ششمین جلسه کمیته مشاورین مدیریت مخازن کشور با هدف بررسی طرح توسعه میدان پارس شمالی برگزار شد.

به گزارش تجارت‌نیوز، در این جلسه، درخصوص طرح پیشنهادی شرکت گازپروم برای توسعه میدان گازی پارس شمالی بحث و بررسی شد.

میدان پارس‌شمالی در ١2٠ کیلومتری جنوب‌شرقی بوشهر، جنوب تاقدیس موند و در فاصله ١٠ تا ١5 کیلومتری ساحل شمالی خلیج فارس قرار دارد.

این میدان با ابعاد 2٠ در 2٦ کیلومتر دارای ساختاری گنبدی است که بر اثر حرکت قائم نمک هرمز حاصل شده است و عمق آب دریا در عمیق‌ترین حالت آن تا ٣٠ متر می‌رسد.

نخستین چاه اکتشافی میدان در سال ١٩٦5 میلادی حفاری و وجود گاز ترش در مخزن کربناته دالان شناسایی شد.

 

منبع: شانا

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند