بزرگ‌ترین تاجران گوشت گاو در جهان را بشناسید

بزرگ‌ترین تاجران گوشت گاو در جهان را بشناسید

میزان صادرات گوشت گاو در سال 2017 حدود 44.4 میلیارد دلار بوده و به‌طور کلی گزارش‌‌ها نشان می‌دهد که ارزش صادرات گوشت گاو در مقایسه با سال 2013 نزدیک به 2.7 درصد و در مقایسه با سال 2016، حدود 7/7 درصد افزایش یافته است.

میزان صادرات گوشت گاو در سال 2017 حدود 44.4 میلیارد دلار بوده و به‌طور کلی گزارش‌‌ها نشان می‌دهد که ارزش صادرات گوشت گاو در مقایسه با سال 2013 نزدیک به 2.7 درصد و در مقایسه با سال 2016، حدود 7/7 درصد افزایش یافته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، در سال 2017، اروپا عهده‌دار یک‌سوم یا 31.5 درصد از کل صادرات گوشت گاو معادل 14 میلیارد دلار بوده است. همچنین سهم آمریکای لاتین به جز مکزیک از صادرات گوشت گاو 21.8 درصد و سهم آمریکای شمالی 20.2 درصد بوده است.

اقیانوسیه نیز 17.6 درصد، آسیا 8.1 درصد و آفریقا 0.7 درصد از صادرات گوشت گاو در سال 2017 را به خود اختصاص داده‌اند.

جدول زیر 15 کشور بزرگ صادرکننده گوشت گاو و همچنین حجم صادرات آنها را در سال 2017 نشان می‌دهد:

رتبه  کشور  ارزش صادرات  سهم از صادرات جهان 
1 ایالات متحده آمریکا 6.2 میلیارد دلار 14 درصد
2 استرالیا 5.8 میلیارد دلار 13 درصد
3 برزیل 5.1 میلیارد دلار 11.4 درصد
4 هلند 3.1 میلیارد دلار 7 درصد
5 هند 3 میلیارد دلار 6.8 درصد
6 ایرلند 2.2 میلیارد دلار 4.9 درصد
7 نیوزیلند 2 میلیارد دلار 4.6 درصد
8 کانادا 1.6 میلیارد دلار 3.7 درصد
9 اروگوئه 1.52 میلیارد دلار 3.43 درصد
10 لهستان 1.51 میلیارد دلار 3.41 درصد
11 آلمان 1.4 میلیارد دلار 3.3 درصد
12 آرژانتین 1.3 میلیارد دلار 2.9 درصد
13 پاراگوئه 1.15 میلیارد دلار 2.58 درصد
14 مکزیک 1.13 میلیارد دلار 2.55 درصد
15 فرانسه 1.05 میلیارد دلار 2.4 درصد

 

15 کشور فوق در سال گذشته میلادی در مجموع 86.1 درصد از صادرات گوشت گاو در جهان را به خود اختصاص داده‌اند.

در میان این کشورها، صادرات گوشت گاو پنج کشور مکزیک 74.3 درصد، کانادا 47.3 درصد، آرژانتین 30.5 درصد، لهستان 20.5 درصد و ایالات متحده آمریکا 18.2 درصد در مقایسه با سال 2013 افزایش یافته است.

همچنین صادرات گوشت گاو چهار کشور هند، آلمان، فرانسه و برزیل طی این دوره به ترتیب 32.4 درصد، 25.3 درصد، 18.8 درصد و 5.4 درصد درصد کاهش یافته است.

از سوی دیگر، میزان واردات گوشت گاو در سال 2017، حدود 43.7 میلیارد دلار بوده که این رقم در مقایسه با سال 2013 حدود 10.6 درصد افزایش یافته است. در سال 2013 حجم کل واردات گوشت گاو در جهان 39.5 میلیارد دلار گزارش شده است.

این رقم در مقایسه با سال 2016 نزدیک به 12.9 درصد افزایش یافته است.

در میان قاره‌ها، آسیا با 41.3 درصد، معادل 18 میلیارد دلار، بیشترین واردات گوشت گاو را به خود اختصاص داده؛ این در حالی است که اروپا با 35.4 درصد رتبه دوم را کسب کرده است.

همچنین سهم آمریکای شمالی از واردات گوشت گاو 15.2 درصد، آمریکای لاتین به جز مکزیک 4.1 درصد، آفریقا 3.5 درصد و اقیانوسیه 0.3 درصد بوده است.

جدول زیر 15 کشوری را که بیشترین میزان گوشت گاو را در سال 2017 وارد کرده‌اند، نشان می‌دهد:

رتبه کشور ارزش واردات سهم از واردات جهانی
1 ایالات متحده آمریکا 5 میلیارد دلار 11.5 درصد
2 ژاپن 3.12 میلیارد دلار 7.2 درصد
3 چین 3.07 میلیارد دلار 7 درصد
4 کره جنوبی 2.3 میلیارد دلار 5.2 درصد
5 آلمان 2.21 میلیارد دلار 5.1 درصد
6 هلند 2.18 میلیارد دلار 4.98 درصد
7 ایتالیا 2.17 میلیارد دلار 4.96 درصد
8 هنگ‌کنگ 1.99 میلیارد دلار 4.56 درصد
9 ویتنام 1.98 میلیارد دلار 4.54 درصد
10 بریتانیا 1.4 میلیارد دلار 3.2 درصد
11 فرانسه 1.3 میلیارد دلار 3.1 درصد
12 روسیه 1.2 میلیارد دلار 2.83 درصد
13 مصر 1.04 میلیارد دلار 2.37 درصد
14 شیلی 1.02 میلیارد دلار 2.33 درصد
15 تایوان 857.4 میلیون دلار 1.96 درصد

در مجموع، 70.7 درصد از واردات گوشت گاو در جهان در سال 2017 از سوی این 15 کشور انجام شده است.

در میان کشورهای فوق، واردات گوشت گاو از سوی چهار کشور ویتنام، چین، کره جنوبی و ایالات متحده آمریکا در مقایسه با سال 2013 به ترتیب 3286 درصد، 141.3 درصد، 62.2 درصد و 41.5 درصد افزایش یافته است.

این در حالی است که کشورهای روسیه، فرانسه، ایتالیا و بریتانیا به ترتیب 57 درصد، 29 درصد، 18.4 درصد و 7.3 درصد کمتر گوشت گاو وارد‌ کرده‌اند.

منبع: worldstopexports

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند