بی‌سوادها در کدام مشاغل کار می‌کنند؟

تجارت نیوز

گزارش‌ها نشان می‌دهند که میزان بیکاری در میان بی‌سوادها کمتر از افراد باسواد است. همچنین بیشترین افراد شاغل در میان بی‌سوادان، مربوط به حوزه «ساختمان» و کمترین آن مربوط به حوزه «آب، برق و گاز» است

میلاد مرادی: گرایش به ادامه تحصیل در چند سال گذشته در کشور رو به افزایش بوده است. یکی از دلایل افرای که ادامه تحصیل می‌دهند، بالا بردن قدرت چانه‌زنی در بازار کار است.

به گزارش تجارت‌نیوز، آمارها برخلاف انتظار به ما می‌گویند که نرخ بیکاری در میان افراد بی‌سواد به مراتب بهتر از افراد باسواد است.

براساس گزارش مرکز آمار میزان نرخ بیکاری در میان جمعیت باسواد کشور 13.1 درصد بوده، این در حالی است که بیکاری در میان بی‌سوادان 4.6 درصد است.

گزارش مرکز آمار نشان می‌دهد که از کل شاغلان بازار کار در مناطق شهری، معادل 4.8 درصد افراد بی‌سواد هستند. افرادی نیز که در سطح خواندن و نوشتن هستند، در حدود 1.6 درصد افراد شاغل بازار کار را تشکیل ‌می‌دهند.

افراد شاغل دارای «تحصیلات ابتدایی»، «راهنمایی و متوسطه» و «تحصیلات دانشگاهی»، به ترتیب 13.4، 47.2 و 33 درصد از شاغلین بازار کار در مناطق شهری را به خود اختصاص می‌دهند. اما در مورد افراد بی‌سواد شاغل جای سوال است که گروه‌های بی‌سواد در بازار کار در چه شغل‌هایی مشغول به فعالیت هستند.

شاغلین بی سواد و باسواد 1

براساس روایت مرکز آمار، از 4.8 درصد افراد شاغل بی‌سواد، بیشترین آمار اشتغال در بخش «ساختمان» و کمترین آن مربوط به «بخش برق، آب و گاز» است که به ترتیب به میزان 1.4 درصد و صفر بوده است.

در میان افراد 1.6 درصد افراد شاغل با تحصیلات خواندن نوشتن، باز هم بیشترین شاغل مربوط به بخش «ساختمان» و کمترین شاغلان این دسته از افراد نیز در بخش «برق، آب و گاز» و «خدمات مالی، بیمه، ملکی و حقوقی، تجاری» بوده که به میزان صفر درصد است.

اما برای 13.4 درصد افرادی که دارای تحصیلات ابتدایی هستند، اندکی آمارها متفاوت‌تر است. بیشترین میزان شاغلان از این گروه، مربوط به گروه «عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، هتلداری و رستوران» بوده که به معادل 3.2 درصد است. کمترین میزان شاغلان در این گروه نیز مربوط  به «برق، آب، گاز» است. تعداد شاغلان این گروه از افراد در بخش «معدن» نیز قابل‌توجه بوده که به میزان 2.9 درصد است.

در میان افراد دارای تحصیلات راهنمایی و متوسطه که با 47.2 درصد، بیشترین میزان افراد شاغل در بازار کار مناطق شهری را در برمی‌گیرند، وضعیت به نحو دیگری است. بیشترین تعداد شاغلان در میان این گروه مربوط به حوزه «عمده‌فروشی، خرده‌فروشی، هتلداری و رستوران» بوده که به معادل 13.3 درصد است. کمترین میزان شاغلان در این گروه باز هم مربوط به حوزه «برق، آب و گاز» است.

افراد دارای تحصیلات دانشگاهی نیز که معادل 33 درصد از کل شاغلان بازار کار در مناطق شهری را در برمی‌گیرند، بیشتر در حوزه «خدمات عمومی، اجتماعی و شخصی» شاغل هستند که به میزان 14.5 درصد بوده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند