اکسکوینو

کاهش صدور پروانه احداث ساختمان در تابستان 1401

مسکن

مرکز آمار ایران داده‌هایی در خصوص پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهردار‌ی‌های كشور منتشر کرده است. بر اساس این داده‌ها تعداد ١٥٨٨ پروانه‌ي احداث ساختمان توسط شهرداری تهران در تابستان ١٤٠١ صادرشده است كه نسبت به فصل گذشته ١١٥,٨ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٠.٨ درصد کاهش داشته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، بررسی نتايج طرح گرد‌آوری اطلاعات پروانه‌های ساختمانی صادر شده توسط شهردار‌ی‌های كشور از سوی مرکز آمار ایران در فصل تابستان سال ١٤٠١ نشان مي‌دهد:

شهر تهران

در تابستان سال ١٤٠١، تعداد ١٢٨٢٠ واحد مسكونی در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌ تهران، پيش‌‌بيني شده است كه نسبت به فصل گذشته ١١٥,٣ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٢.٦ درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسكوني براي هر يك از اين پروانه‌های احداث ساختمان ٨.١ واحد بوده است.

تعداد١٥٨٨ پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداري‌ تهران در تابستان ١٤٠١ صادرشده است كه نسبت به فصل گذشته ١١٥,٨ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٠.٨ درصد کاهش داشته است.

مجموع مساحت زيربنا در پروانه‌هاي احداث ساختمان‌ صادرشده از سوي شهرداري‌ تهران در تابستان ١٤٠١ بالغ ‌بر ٢٢٥٨ هزار مترمربع بوده است كه نسبت به فصل گذشته ١٠٠,٣ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٩.٢ درصد کاهش داشته است. متوسط مساحت زيربنای اين دسته از پروانه‌ها در دوره‌ي مورد بررسي ١٤٢٢ مترمربع بوده است.

كل نقاط شهری كشور

در تابستان سال ١٤٠١، تعداد ٩٧٨٩٥ واحد مسكونی در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان از سوي شهرداري‌هاي كشور پيش‌‌بيني شده است كه نسبت به فصل گذشته ٨,٤ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٤.٦ درصد افزایش داشته است.‏ متوسط تعداد واحد مسكوني در هر پروانه‌ي احداث ساختمان ٣.٢ واحد بوده است‌.

تعداد٣٠٣٥٢ پروانه‌ احداث ساختمان توسط شهرداري‌هاي كشور در تابستان ١٤٠١ صادرشده است كه نسبت به فصل گذشته ٣,١ درصد و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٢.٤ درصد افزایش داشته است.

مجموع مساحت زيربنا در پروانه‌هاي صادرشده براي احداث ساختمان‌ در تابستان ١٤٠١ حدود ١٨٢٣٣ هزار مترمربع بوده است كه نسبت به فصل گذشته ٦,٦ درصد افزایش و نسبت به فصل مشابه سال گذشته ٠.٩ درصد کاهش داشته است.  متوسط مساحت زيربنا در اين پروانه‌ها ٦٠١ مترمربع بوده است.

آخرین اخبار حوزه مسکن را در صفحه اخبار مسکن تجارت‌نیوز بخوانید.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند