تغییرات جدید کارت هدیه و بن کارت ریالی / مبلغ کارت هدیه افزایش یافت

تغییرات جدید کارت هدیه و بن کارت ریالی / مبلغ کارت هدیه افزایش یافت

دستورالعمل جدید شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی به شبکه بانکی ابلاغ شد که براساس آن حداکثر مبلغ هر فقره کارت هدیه از پنج میلیون ریال به‌ ۲۰ میلیون ریال افزایش یافته است.

به گزارش تجارت‌نیوز، «دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی» توسط بانک مرکزی مورد بازنگری قرار گرفت و به شبکه بانکی ابلاغ شد.

براساس گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، پیرو بخشنامه شماره ۳۸۴۱۲۷‏‏‏‏‏.۹۸ مورخ ۱۳۹۸٫۱۱٫۶ موضوع ابلاغ اصلاحیه «دستورالعمل شیوه صدور کارت هدیه و بن کارت ریالی»، با عنایت به مفاد ماده (۱۰۱) «آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی» موضوع تصویب‌نامه شماره ۹۲۹۸۶‏‏‏‏‏‏‏‏‏.ت۵۷۱۰۱ﻫ مورخ ۱۳۹۸٫۷٫۲۲ هیأت محترم وزیران مبنی بر منوط شدن صدور کارت هدیه و سایر کارت‌های نقدی به افتتاح حساب سپرده توسط متقاضی نزد مؤسسات اعتباری و با هدف به‌روزرسانی و متناسب نمودن ضوابط موصوف با شرایط و اقتضائات جدید، دستورالعمل یاد شده توسط بانک مرکزی مورد بازنگری قرار گرفت و به شبکه بانکی ابلاغ شد.

اهم تغییرات صورت گرفته در دستورالعمل مذکور به شرح زیر است:

– صدور کارت هدیه توسط هر مؤسسه اعتباری صرفاً برای مشتری دارای حساب سپرده نزد آن مؤسسه اعتباری امکان‌پذیر است.

– صدور کارت هدیه در هر مؤسسه اعتباری به صورت غیرحضوری، صرفاً از طریق ابزارهای پذیرش همان مؤسسه اعتباری مجاز است.

– حداقل مبلغ برای هر فقره کارت هدیه معادل یک میلیون (۱٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال است.

– حداکثر مبلغ هر فقره کارت هدیه از پنج میلیون (۵،۰۰۰،۰۰۰) به‌ بیست میلیون (۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰) ریال افزایش یافته است.

– حداکثر مدت اعتبار کارت هدیه از یک سال به دو سال افزایش پیدا کرده است.

آخرین اخبار حوزه بانک را در صفحه بانک و بیمه تجارت‌نیوز بخوانید.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند