تجارت‌نیوز گزارش می‌کند:

تورم نقطه‌به‌نقطه اسفند ماه به 47.5 درصد رسید / تورم روستایی بیش از 52 درصد شد

تورم نقطه‌به‌نقطه اسفند ماه به 47.5 درصد رسید / تورم روستایی بیش از 52 درصد شد

تورم نقطه به نقطه اسفند ماه سال 1397 با 5.2 درصد رشد طی یک ماه از 42.3 درصد در بهمن ماه به 47.5 درصد در اسفند ماه رسید. گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال گذشته 74.4 درصد افزایش قیمت داشته است.

مرکز آمار ایران نرخ تورم اسفند ماه سال 1397 را اعلام کرد.

به گزارش تجارت‌نیوز، طبق اعلام مرکز آمار شاخص کل قیمت مصرف کننده در اسفند ماه سال 1397 به 164 واحد رسیده است.

تورم نقطه به نقطه اسفند ماه سال 1397 معادل 47.5 درصد اعلام شده یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین 47.5 درصد بیشتر از اسفند ماه سال ۱۳۹۶ برای خرید یک مجموعه کالا و خدمات یکسان هزینه کرده‌اند.

تورم نقطه به نقطه در اسفند ماه سال 1397 نسبت به تورم نقطه به نقطه  در بهمن ماه (42.3 درصد) به میزان 5.2 واحد درصد افزایش داشته است.

همچنین طبق آمارها نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ماه سال 1397 معادل 26.9 درصد بوده که نسبت به ماه قبل (23.5 درصد) 3.4 واحد درصد افزایش یافته است.

شاخص کل شهری در اسفند ماه سال ۱۳۹۷ به 163.3 واحد رسیده که نسبت به ماه مشابه سال قبل 46.6 درصد و نسبت به بهمن ماه سال 1397 معادل 5.1 درصد افزایش داشته است. نرخ تورم ۱۲ ماهه خانوارهای شهری نیز 26.6 درصد است.

شاخص کل روستایی نیز در اسفند ماه ماه سال ۱۳۹۷ به 170.3 واحد رسید. تورم نقطه به نقطه این شاخص به 52.7 درصد رسیده که نسبت به بهمن ماه سال 1397، شش درصد افزایش داشته است. نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ماه سال 1397 خانوارهای روستایی 28.1 درصد بوده است.

در اسفند ماه سال 1397 شاخص قیمت در گروه عمده «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» نسبت به ماه مشابه سال گذشته 74.4 درصد افزایش داشته و نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهی به اسفند ماه سال ۱۳۹۷ برای این گروه 38.2 درصد اعلام شده است.

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند