جدیدترین قیمت لپ‌تاپ+جدول

    برند: ASUS       برند- مدل قیمت (تومان) ASUS-TAICHI-31-i7-4-128-Win8 5,800,000 Asus-Nseries-N550JV-i7-8-1T-4G-Win8 3,570,000 Asus-Nseries-N56VV-i7-8-1T-4G 3,550,000 Asus-Nseries-N56VV-i7-8-1T-4G 3,550,000 Asus-Nseries-N550JV-i7-8-1T-2G-Win8-Touch 3,450,000 Asus-Nseries-N550JV-i7-8-1T-2G-Win8 3,270,000 ASUS-Vivobook-S551LB-i7-6-1T-2G-Touch 3,200,000 Asus-Nseries-N56VV-i7-8-1T-2G 3,270,000 Asus-Nseries-N56VV-i7-8-1T-2G 3,270,000 Asus-KSeries-K551-i7-6-1T-2G 2,760,000 Asus-KSeries-K451LB-i7-6-1T-2G 2,550,000 Asus-Xseries-X550CC-i7-6-1T-2G- مشکی 2,515,000 Asus-Xseries-X450LC-i7-8-1T-2G 2,380,000 Asus-KSeries-K551LB-i5-6-1T-2G 2,340,000 Asus-KSeries-K451LB-i5-6-1T-2G 2,280,000 Asus-Xseries-X550LC-i5-6-1T-2G 2,130,000 Asus-Xseries-X550CC-i5-4-750-2G- سفید 1,980,000 Asus-Aseries-A450-i5-6-1T-2G 1,930,000 Asus-Xseries-X550CC-i5-4-750-2G- سفید 1,970,000 Asus-Xseries-X552CL-i5-4-500-1G 1,680,000 Asus-Xseries-X552CP-i3-4-500-1G

 

 

برند: ASUS 
  
برند- مدلقیمت (تومان)
ASUS-TAICHI-31-i7-4-128-Win85,800,000
Asus-Nseries-N550JV-i7-8-1T-4G-Win83,570,000
Asus-Nseries-N56VV-i7-8-1T-4G3,550,000
Asus-Nseries-N56VV-i7-8-1T-4G3,550,000
Asus-Nseries-N550JV-i7-8-1T-2G-Win8-Touch3,450,000
Asus-Nseries-N550JV-i7-8-1T-2G-Win83,270,000
ASUS-Vivobook-S551LB-i7-6-1T-2G-Touch3,200,000
Asus-Nseries-N56VV-i7-8-1T-2G3,270,000
Asus-Nseries-N56VV-i7-8-1T-2G3,270,000
Asus-KSeries-K551-i7-6-1T-2G2,760,000
Asus-KSeries-K451LB-i7-6-1T-2G2,550,000
Asus-Xseries-X550CC-i7-6-1T-2G- مشکی2,515,000
Asus-Xseries-X450LC-i7-8-1T-2G2,380,000
Asus-KSeries-K551LB-i5-6-1T-2G2,340,000
Asus-KSeries-K451LB-i5-6-1T-2G2,280,000
Asus-Xseries-X550LC-i5-6-1T-2G2,130,000
Asus-Xseries-X550CC-i5-4-750-2G- سفید1,980,000
Asus-Aseries-A450-i5-6-1T-2G1,930,000
Asus-Xseries-X550CC-i5-4-750-2G- سفید1,970,000
Asus-Xseries-X552CL-i5-4-500-1G1,680,000
Asus-Xseries-X552CP-i3-4-500-1G1,600,000
Asus-VivoBook-S200-i3-4-500-Touch-Win81,550,000
Asus-Xseries-X550CC-2117-4-750-2G- سفید1,540,000
Asus-Xseries-X552CL-2117U-4-500-1G1,360,000
Asus-Xseries-X552CL-1007U-4-750-1G1,290,000
Asus-Xseries-X551CA-1007U-2-5001,040,000
Asus-Xseries-X551CA-1007U-2-500-Win81,020,000
Asus-Xseries-X451CA-1007U-2-5001,000,000
Asus-Xseries-X451CA-1007U-2-5001,000,000
  
برند: SONY VAIO 
  
  
  
Sony-Vaio-SVD13-213-CX-i5-4-128-Win8-Touch4,950,000
Sony-Vaio-SVD11-21Z9EB-i7-8-256-Win8-Touch4,500,000
SONY-VAIO-SVF-15-A18-PLUS-i7-12-1T-2G-Touch-Win8-BLRW4,340,000
SONY-Vaio-SVP-13-215-CDB-i5-8-128-Win8-Touch4,300,000
SONY-Vaio-SVF-14-2190X-Plus-i7-12-1T-2G-Win8-Touch-BLU4,180,000
SONY-VAIO-SVF-15-2190-i7-4-500-2G-Win83,100,000
SONY-VAIO-SVF-15-A18-CXB-i7-12-1T-2G-Touch-Win84,040,000
SONY-VAIO-SVF-15-A17-CL-i7-8-1T-1G-Win8-Touch3,840,000
Sony-SVT-14-127-Plus-i7-8-500-Win8-Touch3,780,000
SONY-Vaio-SVF-14-2190X-i7-8-1T-2G-Win83,750,000
SONY-VAIO-SVF-15-A17-CLB-i7-8-1T-1G-Win8-BLURW-Touch3,740,000
Sony-SVT-13-127-CGS-i7-4-256-Win8-Touch3,700,000
Sony-SVT-14-127-CGS-i7-4-500-Win8-Touch3,670,000
Sony-Vaio-SVD11-21Q2E-i5-4-128-Win8-Touch3,450,000
SONY-Vaio-SVF-15-31-GSG-i7-4-1T-2G-Win83,330,000
Sony-SVT-14-127-i5-6-128-Win8-Touch3,490,000
Sony-Vaio-S13-133CA-i5-4-750-1G-Win83,340,000
Sony-SVT-14-126-i5-6-500-Win8-Touch3,230,000
SONY-VAIO-SVF-15-2190-i7-4-500-2G-Win83,100,000
SONY-VAIO-SVF-15-2190-i7-4-500-2G-Win8- مشکی3,100,000
Sony-SVT-13-126-Plus-i5-8-128-Win8-Touch2,970,000
SONY-Vaio-SVF-15-215-CL-i5-6-750-1G-Win8-Touch2,990,000
Sony-SVT-13-126-CGS-i5-4-128-Win8-Touch2,850,000
SONY-Vaio-SVF-14-215-CX-i5-6-750-Win8-Touch2,680,000
Sony-VAIO-SVE14-138CXW-i5-8-1T-Win8-BLU2,520,000
SONY-Vaio-SVF-14-218-i5-4-500-1G-Win82,470,000
Sony-Vaio-SVE15-137-CXW-i5-8-1TB-Win82,430,000
SONY-Vaio-SVF-14-213-CX-i3-4-500-Win8-Touch2,350,000
SONY-Vaio-SVF-14-215-CLW-i5-6-1T-Win82,340,000
SONY-Vaio-SVF-14-213-i3-6-750-Win81,930,000
SONY-Vaio-SVF-14-213-SG-i3-4-500-Win81,820,000
Sony-Vaio-SVE-11-12-M1E-E2-4-500-Win81,750,000
  
برند:ACER 
  
  
  
Acer-Aspire-V3-571G-i7-8-1T-2G2,440,000
Acer-Aspire-V5-571-i7-8-1T-4G2,400,000
Acer-Aspire-V3-571G-i5-6-1T-2G1,940,000
Acer-Aspire-E1-572-i5-6-1T-2G1,730,000
Acer-Aspire-E1-572-i5-4-500-2G1,620,000
Acer-Aspire-E1-572-i5-4-500-1G1,529,000
Acer-Aspire-E1-570-i3-4-500-1G1,370,000
Acer-Aspire-E1-532-2117-4-1T-1G1,220,000
Acer-Aspire-E1-532-B995-2-320940,000
  
برند: IBM LENOVO 
  
Lenovo-Y510-i7-8-1T-2G2,820,000
Lenovo-Essential-G510-i7-8-1T-4G2,560,000
Lenovo-ideapad-Z510-i7-6-1T-2G2,330,000
Lenovo-Essential-G510-i7-6-1T-2G2,170,000
Lenovo-ideapad-Z510-i5-6-1T-2G1,990,000
Lenovo-Ideapad-S510P-i5-4-500-2G1,890,000
Lenovo-Essential-G510-i5-6-1T-2G1,790,000
Lenovo-S410-i5-4-500-2G1,750,000
Lenovo-Essential-G510-i5-4-500-2G1,630,000
Lenovo-Eseries-E530-Thinkpad-i5-4-500-1G1,630,000
Lenovo-Essential-G510-i5-4-500-1G1,550,000
Lenovo-Essential-G510-i3-4-500-2G1,450,000
Lenovo-Essential-G500-i3-4-500-1G1,390,000
Lenovo-Essential-G510-i3-4-500-2G1,360,000
Lenovo-Bseries-B590-2020-2-500950,000
  
برند:MSI 
  
MSI-Gseries-GT70-i7-32-1T-3GB-WIN810,040,000
MSI-Gseries-GT60-3K-Edition-i7-32-1T-3G-Win88,945,000
MSI-GX60-A10-16-1T-2GB-WIN8-BLU5,200,000
MSI-Gseries-GE60-i7-8-1T-2G-Win83,400,000
MSI-Gseries-GE40-i7-8-1T-2G-Win83,350,000
MSI-Cseries-CX61-i7-6-1T-2G-Win72,600,000
MSI-Cseries-CX61-i7-6-1T-2G-Win72,490,000
MSI-Cseries-CX61-i5-6-750-2G-Win72,140,000
MSI-S30-2117-4-500-Win81,260,000
MSI-Cseries-CR41-1005M-4-500-Win81,125,000
MSI-Useries-U270 DX-Dual Core-C70-4-500-Win81,070,000
  
برند:APPLE MACBOOK 
  
Apple-MacBookPro-ME294-i7-16-512-2G-MAC7,270,000
Apple-MacBook-Pro-ME293-i7-8-256-MAC5,660,000
Apple-MacBook-pro-ME866-i5-8-512-MAC5,490,000
Apple-MacBook-pro-ME865-i5-8-256-MAC4,620,000
Apple-MacBookPro-series-MD102-i7-8-750-Mac4,100,000
Apple-MacBook-Pro-ME864-i5-4-128-MAC3,875,000
Apple-MacBookPro-series-MD101-i5-4-500-Mac3,299,000
  
برند:HP 
  
HP-Pavilion-15e055-i7-8-750-2G-WIN82,410,000
HP-ProBook-450-i7-4-750-2G-Win82,350,000
HP-Pavilion-15n015-i7-8-1T-2G2,320,000
HP-Pavilion-15n043-i7-8-1T-2G2,300,000
HP-Pavilion-15e052-i7-4-500-2G2,160,000
HP-Pavilion-14e042-i7-4-500-2G2,060,000
HP-ProBook-450-i5-4-750-2G1,930,000
HP-ProBook-450-i5-4-750-2G1,860,000
HP-ProBook-4540-i5-4-750-2G1,800,000
HP-Pavilion-15-e081-i5-4-500-2G1,760,000
HP-Pavilion-15-n009-i5-4-500-2G1,690,000
HP-Pavilion-14n010-A10-4-500-2G1,680,000
HP-Pavilion-14n055-i3-4-500-2G1,510,000
HP-ProBook-450-i3-4-500-1G1,480,000
HP-ProBook-4540s-i3-4-500-1G1,470,000
HP-Pavilion-15-E072-i3-4-500-1G1,440,000
HP-Pavilon-1000-i3-4-500-1G1,350,000
HP-Pavilion-G6-2355-E2-2-500-2561,080,000
HP-Pavilion-G6-2351-B960-2-3201,000,000
  
برند: DELL  
  
  
  
DELL-5537-i7-8-1T-2G2,410,000
DELL-Inspiron-5537-i7-4-500-2G2,180,000
DELL-Inspiron-5537-i5-6-1T-2GB1,870,000
Dell -3521-i5-4-1T-2G1,840,000
Dell – 5521-i5-4-750-2G1,785,000
DELL-5537-i5-4-500-2GB1,780,000
Dell -3521-i5-4-500-1G1,695,000
Dell- 3521-i3-4-5001,280,000
Dell-Inspiron-3521-i3-2-5001,275,000
Dell-Inspiron-3521-i3-2-5001,275,000
Dell-Inspiron-3421-DualCore-2-3201,000,000
  
  
  
  
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند