در فیش حقوقی اسفند منتظر چه ارقامی باشیم؟

در فیش حقوقی اسفند منتظر چه ارقامی باشیم؟

در ماه‌های پایانی سال حقوق بگیران منتظر دریافت عیدی و سنوات در فیش حقوق خود هستند که میزان عیدی پرداختی براساس حداقل دستمزد سنجیده می شود و سنوات یا همان پایان کار است که در پایان کار و اتمام رابطه کاری به ازای هر سال سابقه معادل یک ماه آخرین حقوق پرداخت می‌شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، در دو ماه پایانی سال تمام حقوق بگیران از جمله کارگران،کارمندان، معلمان، بازنشستگان لشگری و کشور و مستمری بگیران منتظر دریافت عیدی و سنوات پایان سال خود هستند.

عیدی کارمندان دولت امسال با تصمیم سازمان برنامه و بودجه مبلغ یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تعیین شد.

براساس مصوبه سازمان برنامه و بودجه پرداخت هر گونه وجه دیگری به عنوان پاداش آخر سال (عیدی) یا عناوین مشابه، به کارمندان دولت ممنوع است.

همچنین پرداخت پاداش آخر سال (عیدی) به کارکنان خرید خدمت، قراردادی و موقت به نسبت خدمات تمام‌وقت آنان در سال ۱۳۹۸ است و در هر حال میزان عیدی این افراد نباید کمتر از ۵۰ درصد رقم یک میلیون و دویست هزار تومان باشد.

در مورد کارکنان ساعتی که حقوق ماهانه ثابت نداشته و دستمزد آن‌ها در ماه متغیر است، برای محاسبه عیدی و پاداش، میانگین حقوق سه ماه آخر خدمت آنان مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

لازم به ذکر است خدمت نیمه‌وقت بانوان نیز تمام‌وقت محسوب می‌شود. عیدی کارمندان دولت با حقوق بهمن ماه آن‌ها پرداخت شد. عیدی مستمری بگیران و بازنشستگان نیز برابر عیدی کارمندان دولت با حقوق بهمن ماه آن‌ها به حسابشان وازیر شد.

میزان عیدی کارگران چقدر است؟

محاسبه عیدی کارگران با دیگر حقوق بگیران متفاوت است.

مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام شده محاسبه و پرداخت می‌شود، عیدی و پاداش نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست.

میزان دریافت عیدی کارگران که حقوق پایه آنها به واسطه سابقه کار بیشتر «بیش از حداقل دستمزد» است نیز، باید معادل دو برابر حقوق پایه درج شده در فیش حقوقی باشد البته قانون کار برای پرداخت عیدی، سقف در نظر گرفته است و میزان عیدی نباید از سه برابر حداقل دستمزد مصوب بیشتر شود.

میزان عیدی پرداختی براساس حداقل دستمزد سنجیده می شود.

مبلغ پرداختی بابت عیدی و پاداش به کارگران کارگاه‌های فصلی مشمول قانون کار و همچنین کارگران سایر کارگاه‌های مشمول که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند، باید بر اساس ۶۰ روز و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود.

حقوق کارگران در سال ۹۸ را یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان تعیین شد، بنابراین عیدی کارگران حداقلی بگیر باید ۳ میلیون و ۳۴ هزار تومان باشد.

کارگران براساس میزان ماه کارگر خود عیدی دریافت می‌کنند بنابراین کارگرانی که یک ماه کار کرده باشند ۲،۵۲۸،۱۳۷ ریال عیدی دریافت می‌کنند.

کارگران با دو ماه کار کرد، ۵،۰۵۶،۲۷۲ ریال با سه ماه کارکرد، ۷،۵۸۴،۴۱۱ ریال و با چهار ماه کارکرد ۱،۰۱۱۲،۵۴۸ ریال عیدی دریافت می‌کنند.

عیدی کارگران با پنج ماه کارکرد برابر با ۱۲،۶۴۰،۶۸۵ ریال و با شش ماه کارکرد ۱۵،۱۶۸،۸۲۲ ریال است.

عیدی واریزی به حساب کارگران با هفت ماه کارکرد، ۱۷،۶۹۶،۹۵۹ ریال، با هشت ماه کارکرد ۲۰،۲۲۵،۰۹۶ ریال با نه ماه کارکرد۲۲،۷۵۳،۲۳۳ ریال با ده ماه کارکرد۲۵،۲۸۱،۳۷۰ ریال با یازده ماه کارکرد ۲۷،۸۰۹،۵۰۷ ریال و یا یک سال کارکرد ۳۰،۳۳۷،۶۴۴ ریال است.

پایه سنواتی یا مزد پایه مبلغی است که پس از یک سال سابقه کار و از ابتدای سال دوم کار به مزد روزانه کارگر اضافه می‌شود. مثلا در سال ۹۸ مزد پایه یا همان پایه سنوات روزانه مبلغ ۲۳۳۳۳ ریال بود. برای سال سوم به بعد نیز پایه سنوات هر سال بروی پایه سنوات سال قبل همراه با افزایش آن جمع می‌شود.

سنوات یا همان پایان کار است که در پایان کار و اتمام رابطه کاری به ازای هر سال سابقه معادل یک ماه آخرین حقوق پرداخت می‌شود.

برای محاسبه سنوات علاوه بر مزد یا حقوق، عوامل دیگری، چون کمک عائله مندی، هزینه‌های مسکن، خواربار، ایاب و ذهاب، مزایای غیر نقدی و نظایر آن‌ها نیز باید منظور شوند.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان 

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند