حباب در قیمت وام مسکن نداریم

حباب در قیمت وام مسکن نداریم

معاون عملیات و نظارت بازار فرابورس ایران می‌گوید در طی ماه‌های گذشته قیمت اوراق تسهیلات مسکن حباب نداشته، او معتقد است بازارهای موازی بر قیمت این اوراق تاثیرگذار بوده است.

بهنام محسنی، درباره قیمت اوراق تسهیلات مسکن در معاملات فرابورس ایران، اظهار کرد: به نظر من تاثیر بازارهای موازی تنها دلیل اصلی این نوسانات است، وقتی امکان سرمایه‌گذاری دیگری وجود دارد طبیعی است که علاقه سرمایه‌گذار به یک سمت دیگری حرکت خواهد کرد و این امر تاثیرگذار بر بازارهای موازی است.

به گزارش تجارت‌نیوز، محسنی گفت: بازارهای پولی و مالی و مسکن بازارهایی هستند که به صورت موازی کار می‌کنند که به نظرم این دلیل اصلی است.

وی در پاسخ به اینکه در مقاطعی از سال ۱۳۹۶ قیمت تسه تا ۹۷ هزار تومان هم رفت، ولی در ابتدای سال ۱۳۹۷ قیمت‌ها تا ۵۵ تومان هم پایین آمد کدام قیمت به واقعیت نزدیک بود؟ گفت: وقتی که ما به بازار فعال اعتقاد داریم قیمتی که در بازار فعال کشف می‌شود، قیمتِ درست آن بازار است.

محسنی ادامه داد: نمی‌شود به این شکل راجع به آن اظهار نظر کرد که کدام قیمت درست است به دلیل اینکه ما در اوراق تسه با حباب مواجه نبودیم. تغییر ذائقه و تغییر انتظاراتی که از وضعیت اقتصاد کشور مورد توجه سرمایه گذار است در تصمیم سرمایه گذاران اثرگذار است در نتیجه در یک مقطع ممکن است اوراق تسه با اقبال عمومی مواجه شود و در مقطعی این اقبال به سمت بازاری دیگر حرکت کند.

وی در پاسخ به اینکه در سال جاری چه تعداد عرضه اولیه در فرابورس خواهیم داشت؟ گفت: شاید نتوان عدد دقیقی در این مورد ارائه داد چرا که شرکت های زیادی در حال مراحل مختلف رسیدن به عرضه اولیه هستند، اما سعی می کنیم تعداد عرضه‌ها از سال گذشته بیشتر باشد ولی به طور کلی هدف ما عرضه صحیح است و کیفیت عرضه ها از کمیت آن برای ما بیشتر حائز اهمیت است.

قیمت اوراق تسهیلات مسکن در فروردین ماه ۱۳۹۷ با کاهش ارزش پول ملی، کاهش یافت و در برخی از سر رسیدها به حدود ۵۴ هزار تومان رسید در حال حاضر نیز قیمت بیشتر سررسیدها حدود ۶۰ هزار تومان است.

 

منبع: ایسنا

نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند