افزایش 400 هزار تومانی حداقل حقوق و دستمزد

حداقل حقوق و دستمزد ۹۸ رسما اعلام شد

حداقل حقوق و دستمزد ۹۸ رسما اعلام شد

در نشست شورای عالی کار پرونده دستمزد سال آینده بعد از ۱۲ ساعت بسته شد تا حداقل دستمزد ۳۶.۵ درصد و سایر سطوح مزدی به میزان ۱۳ درصد به اضافه ۲۶۱ هزار تومان تعیین شود.

به گزارش تجارت‌نیوز، سرانجام پس از بحث‌های چند ماهه پرونده حداقل حقوق و دستمزد سال ۹۸ بسته شد.

خبرگزاری‌های مختلف گزارش داده‌اند که در نشست شورای عالی کار پرونده دستمزد سال آینده بعد از ۱۲ ساعت بسته شد تا حداقل حقوق ۳۶.۵ درصد و سایر سطوح مزدی به میزان ۱۳ درصد به اضافه ۲۶۱ هزار تومان تعیین شود.

مهر گزارش داده که دستمزد کارگران حداقلی‌بگیر با افزایش ۳۶.۵ درصدی از یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۰ تومان سال ۹۷ به یک میلیون و ۵۱۶ هزار و ۸۸۲ تومان رسید.

در این نشست حق اولاد به ازای هر فرزند زیر ۱۸ سال ۱۵۱ هزار و ۶۰۰ تومان، حق مسکن ۱۰۰ هزار تومان، حق بن کارگری ۱۹۰ هزار تومان و پایه سنوات نیز ۷۰ هزار تومان شد.

با این حساب، حداقل دریافتی یک کارگر متاهل با یک فرزند، ماهانه از حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار تومان به حدود دو میلیون تومان افزایش یافت.

همچنین حداقل دریافتی یک کارگر مجرد یا کارگر متاهل بدون فرزند با احتساب حق مسکن و حق بن کارگری یک میلیون و ۷۸۰ هزار تومان می‌شود.

  • حداقل دستمزد روزانه کارگران ۵۰۵.۶۲۷ ریال
  • حداقل دستمزد ماهانه ۱۵.۱۶۸.۸۲۲ ریال
  • حق اولاد یک فرزند ۱.۵۱۶.۸۸۲ ریال
  • حق اولاد دو فرزند ۳.۰۳۳.۷۶۴ ریال
  • پایه سنواتی ۷۰۰.۰۰۰ ریال (به شرط داشتن یک سال سابقه)
  • حق مسکن ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
  • بن کارگری ۱.۹۰۰.۰۰۰ ریال

جزئیات سایر سطوح مزدی

در ادامه این نشست، دستمزد کارگران دارای «سایر سطوح مزدی» که حقوق پایه آنها در سال جاری بیش از یک میلیون و ۱۱۱ هزار و ۲۶۰ تومان بود به صورت ترکیبی از درصد و رقم ریالی ثابت تعیین شد.

به این ترتیب دستمزد سایر سطوح مزدی نسبت به حقوق پایه سال جاری ۱۳ درصد به اضافه دو میلیون و ۶۱۱ هزار و ۴۸۲ ریال افزایش یافت.

حق اولاد یک فرزند ۱.۵۱۶.۸۸۲ ریال
حق اولاد دو فرزند ۳.۰۳۳.۷۶۴ ریال
حق اولاد ۱.۵۱۶.۰۰۰ ریال
پایه سنواتی ۷۰۰.۰۰۰ ریال
حق مسکن ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال
بن کارگری ۱.۹۰۰.۰۰۰ ریال

بر اساس این گزارش، با تعیین تکلیف دستمزد سال آینده کارگران، حداقل دریافتی کارگران دارای یک فرزند ۱۹.۵۸۵.۷۰۴ ریال و حداقل دریافتی کارگران متأهل دارای ۲ فرزند ۲۱.۱۰۲.۵۸۶ ریال است.

ایسنا نیز در این زمینه گزارش داده که افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حداقل دستمزد کارگران در حالی به تصویب شورای عالی کار رسید که پیش از این مجلس افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارمندان در سال ۹۸ را تصویب کرده بود.

این مطلب را به اشتراک بگذارید
نظرات
سردبیر تجارت‌نیوز پیشنهاد می‌کند